Identita a produktová videa pro 24 VISION

24 VISION vyvíjí systém pro kontrolu kvality výroby řízený umělou inteligencí. A na nás bylo vymyslet, jak takto složité téma jednoduše odkomunikovat zákazníkům i……

Logo a rebranding pro Elite Language Services

Změna zaměření, rozšiřování služeb a celková modernizace si žádala i novou moderní vizuální identitu. A přesně takovou identitu jsme pro slovenskou jazykovou školu Elite Language…

Správa vizuální identity pro R2B2

Pro technologickou reklamní společnost R2B2 se staráme o tvorbu marketingových materiálů a také o udržování a posouvání vizuální identity.

Update a škálování značky pro QPAG

Skupině QPAG jsme pomohli začlenit všechny firmy pod jednu zastřešující značku. Zároveň jsme vytvořili materiály a šablony tak, aby vše fungovalo jako namazaný……

Moderní identita a materiály pro EGLS

Pro nově vznikající evropskou logistickou firmu jsme měli na starosti vytvoření vizuální identity, webových stránek a také marketingové aktivity spojené se vstupem na……

Logo a vizuální identita EQUS

Vytvořili jsme logo a vizuální identitu pro nově vznikajícího průmyslového developera. Naším úkolem bylo také vymyslet název, který bude odrážet hodnoty a myšlenky společnosti a…


S námi zazáří i vaše značka!