Logo a brand identita

Návrh vizitek a webu

Název a ochranná známka

Logo

Po schválení jména značky jsme se pustili do navrhování loga. Během vytváření vzniklo několik různých variant, které na žádost klienta všechny pracovaly s více či méně abstraktním znázorněním koně nebo kentaura. Nakonec jsme vybrali variantu křídla ve smaragdově zelené barvě.

Písmo

Pro texty jsme vybrali bezpatkové písmo Latino Gothic Variable. Tento variabilní font umožňuje libovolně plynule měnit šířku i tloušťku písma a tím pádem dobře funguje v různorodých situacích a případech použití. Ten samý styl bude totiž použitý na vizitce, v online prostředí i pro navigační systém budov.

Barvy a grafické prvky

Základním grafickým prvkem se stal zakřivený tvar, který je odvozený z loga EQUS. Při použití jeho výřezu vzniká tvar, který má evokovat silnici – tedy prvek, který úzce souvisí s logistickými halami. Opakovaným použitím stejného prvku jsme potom vytvořili pattern, který působí jako tašková střecha.

Grafický manuál

Všechny tyto principy jsme nakonec zhmotnili do uceleného grafického manuálu. Ten obsahuje kromě loga a grafických prvků také pravidla, jak s nimi pracovat a naopak i příklady zakázaného použití. Pro ukázku na reálném příkladu jsme pro manuál vytvořili i návrh vizitek a úvodní stránky webu.